Harmonogram súťaže


Aktivita    Od Do
Prihlasovanie a zasielanie prác    01.10.2013 14.02.2014
Spracovanie prihlášok  a prípadný predvýber prác do krajského kola    14.02.2014 28.02.2014
Hlasovanie na internete – krajské kolo
   03.03.2014 31.03.2014

Vyhodnotenie výsledkov krajského kola, vyhlásenie víťazov krajských kôl, príprava národného kola

   01.04.2014

30.04.2014

Národné kolo    01.05.2014 31.05.2014

Vyhlásenie výsledkov národného kola  a odovzdanie cien víťazom

   01.06.2014

30.06.2014