Spoznávajme kultúry

Spoznávajme kultúry
Práca: Spoznávajme kultúry
Autor: Lenka Holáňová
Kraj: Trenčiansky
Kategória: Výtvarné práce

V našom projekte ide o spoznávanie kultúr rozličných krajín a zároveň aj vzdelávanie a získanie nových informácií. Načo si myslíme, že veľké percento ľudí ani nevie koľko krásy okolo nich je. Preto sme prišli s týmto projektom aby ľudia konečne vyšli na chvíľu z domovov a užili si trochu vo svete či spoznávali nové kultúry, zvyky, legendy, obyvateľov... =))

holanova