Zábavou pre prax

Zábavou pre prax
Práca: Zábavou pre prax
Autor: Radka Brndiarová
Kraj: Banskobystrický
Kategória: Výtvarné práce

Neformálne vzdelávanie poskytuje každému členovi priestor pre osobný aj profesionálny rozvoj v rôznych oblastiach a možnosti nadobudnúť skúsenosti už počas štúdia, skúsenosti, ktoré sú využiteľné v praxi. Jednou z foriem neformálneho vzdelávania je aj medzinárodná nezisková organizácia AIESEC.

zabavou_pre_prax