Čo je neformálne vzdelávanie

V škole sa naučíš veľa zaujímavých vecí, aby si však mal šancu na dobrú prácu, potrebuješ mať aj praktické skúsenosti. Aj na to je tu neformálne vzdelávanie.

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania, ktoré dostávaš v škole. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

Ide najmä o to, aby si si na vlastnej koži vyskúšal napríklad zrealizovať menší projekt a pochopil, ako to celé funguje. Je len na Tebe či zorganizuješ menší koncert, podarí sa Ti opraviť lavičky v obci alebo pripravíš stretnutie so starostom. Podstatné je, aby si sa pritom čo najviac naučil.

Neformálnym vzdelávaním rozvíjaš svoje:

  • vedomosti
  • zručnosti
  • postoje

Navyše to všetko určite ocení aj každý dobrý zamestnávateľ a ty budeš mať väčšiu šancu získať zaujímavú prácu alebo sa dostať na vysnívanú vysokú školu.